تاریخچه

تاریخچه چلو کباب

اكنون با اينكه پس از گذشت 120 سال از زماني كه براي اولين بار در ايران چلوكباب ابداع گرديده

نام نايب همچنان از اعتماد و استقبال مردم برخوردار مي باشد

نايب غلامحسين (نايب بزرگ ) در سال 1254 همراه خانواده به تهران مهاجرت كرد ،حمام ابتداي بازار صحاف ها را خريد و خزينه هايش را پر كرد ، سالن بزرگ حمام با فرش هاي زر بفت مفروش شد تا بازاري ها براي اولين بار تركيب برنج ،كره و كباب را تجربه كنند .غذاي ابداعي نايب چنان اهميتي يافت كه امروزه چلو كباب غذاي ملي و نام نايب يك برند برتر در صنايع غذايي است.از سال 1254 تا كنون 5 نسل يكي پس از ديگري مسئوليت اجراي طرحي ارزشمند در زمينه تهيه و عرضه غذاي ملي ايران را در برترين سطح ممكن از هر نظر در خانداني كهنسال به عهده مي گيرد تا تحت عنوان چلوكبابي هاي نايب (مجاز) در حد استاندارد هاي غذايي زمان خود مطابق سليقه و ذائقه ايرانيان فعاليت نمايد.

اكنون با اينكه پس از گذشت 120 سال از زماني كه براي اولين بار در ايران چلوكباب ابداع گرديده نام نايب همچنان از اعتماد و استقبال مردم برخوردار مي باشد و با توجه به روند رو به افزايش تعداد اندكي سودجو براي استفاده از اسم نايب كه مربوط به خانداني كهن و پر اعتبار مي باشد،تصميم گرفته شد اسم نايب به صورت تجاري در 1372/02/11 تحت شماره 72715 در اداره ثبت شركتها ومالكيت صنعتي در كليه طبقات ثبت گردد،اما متاسفانه اخيرا چون در بسياري از سايت ها دركمال تعجب افراد يا مكانهايي اقدام به استفاده از اسم نايب را نموده اند،بدينوسيله به اطلاع مي رساند كساني كه خود را به نام نايب معرفي نموده يا تحت عنوان اين اسم تجاري پيشنهاد شراكت به شما مي دهند با مراجعه به اداره ثبت شركتها ومالكيت صنعتي (واقع در تقاطع خيابان ميرداماد و اتوبان مدرس) نام شناسنامه اي آنان و شماره ثبت اسم تجاري نايب را استعلام نماييد،چرا كه تنها افرادي مي توانند از اسم تجاري نايب استفاده نمايند كه مرتبط با شماره ثبت 72715 باشند.

طبيعي است كه اقدامات قانوني مستمرا همچون گذشته بر عليه افراد سودجو ادامه خواهد داشت.

سبد خرید