0
منو دسترسی
بیوگرافی

بیوگرافی نایب وزرا

نايب وزرا همواره مي كوشد آنچه مطلوب نظر شماست را در بالاترين سطح كيفي و كمي با به كار گيري از پرسنل مناسب و آموزش ديده خود و با رعايت استاندارد هاي بين المللي سرو و عرضه غذا به عنوان يك مؤسسه پيشرو به شما ارائه نمايد .

محسن رفيع جمال (نايب) 26/3/1389

اینجانب محسن رفیع جمال نوه دختری نایب بزرگ تا دریافت دیپلم در تابستانها و تمامی ایام تعطیل در چلوكبابی پدر بزرگ خود در بازار تهران  به فراگیری تمامی موارد تهیه و تولید یك چلوكباب خوب همت گماردم. سپس برای كسب تجربه شخصی اقدام به شراكت و تاسیس كوتاه مدت چندین چلوكبابی نایب در سطح تهران نمودم و بعد از آن برای زندگی و تحصیل عازم خارج از كشور شدم  و پس از مراجعت به ایران بلافاصله در 6 شهریور سال 1369 رستوران نایب وزراء را با توجه به تجارب طولانی خود و استفاده از آموخته های مدیریتی در ایران و خارج از كشور برای حفظ ارزشهای موروثی و اكتسابی تأسیس و بصورت جدی برای ایجاد تحول در همه زمینه های  تهیه و تولید چلوكباب همت گماردم . بطوریكه امروزه پس ازگذشت بیست سال تحقیقا یكی از موفق ترین مؤسسات غذایی در ایران نایب وزرا می باشد.

در این راستا نایب وزرا همواره می كوشد آنچه مطلوب نظر شماست را در بالاترین سطح كیفی و كمی با به كار گیری از پرسنل مناسب و آموزش دیده خود و با رعایت استاندارد های بین المللی سرو و عرضه غذا به عنوان یك مؤسسه پیشرو به شما ارائه نماید .

همواره بین نایب وزرا و مهمانانش احترام و اعتماد متقابل وجود داشته و دارد،به عقیده من تحقیقا چلو كباب غذای ملی ماست و شایسته آن است كه به تنهائی درهر رستورانی عرضه گردد و برای تهیه و تولید سایر غذاهای ایرانی و فرنگی با اعتمادی كه به نام نایب وجود داشت.

در پایان به این نكته اشاره می كنم كه این كار هویت من می باشد و با پوست ،گوشت و استخوان من عجین شده است ، من باور دارم كه میراث دار فرهنگی از یك خاندان  كهن بوده كه به ارزش سرمایه های اعتماد،اعتقاد و اطمینان به خوبی واقفم ،این كار محتاج انگیزه ،عشق ،علاقه،جدیت، تجربه و شناخت است .

امیدوارم همچنان كه نایب وزرا گفته های مرا برای شما تداعی می كند همیشه در مختصات باورهای خود باقی بماند.

 

0%

سبد خرید