بیوگرافی

بیوگرافی نایب وزرا

نايب وزرا همواره مي كوشد آنچه مطلوب نظر شماست را در بالاترين سطح كيفي و كمي با به كار گيري از پرسنل مناسب و آموزش ديده خود و با رعايت استاندارد هاي بين المللي سرو و عرضه غذا به عنوان يك مؤسسه پيشرو به شما ارائه نمايد .

محسن رفيع جمال (نايب) 26/3/1389

اينجانب محسن رفيع جمال نوه دختري نايب بزرگ تا دريافت ديپلم در تابستانها و تمامي ايام تعطيل در چلوكبابي پدر بزرگ خود در بازار تهران  به فراگيري تمامي موارد تهيه و توليد يك چلوكباب خوب همت گماردم. سپس براي كسب تجربه شخصي اقدام به شراكت و تاسيس كوتاه مدت چندين چلوكبابي نايب در سطح تهران نمودم و بعد از آن براي زندگي و تحصيل عازم خارج از كشور شدم  و پس از مراجعت به ايران بلافاصله در 6 شهريور سال 1369 رستوران نايب وزراء را با توجه به تجارب طولاني خود و استفاده از آموخته هاي مديريتي در ايران و خارج از كشور براي حفظ ارزشهاي موروثي و اكتسابي تأسيس و بصورت جدي براي ايجاد تحول در همه زمينه هاي  تهيه و توليد چلوكباب همت گماردم . بطوريكه امروزه پس ازگذشت بيست سال تحقيقا يكي از موفق ترين مؤسسات غذايي در ايران نايب وزرا مي باشد.

در اين راستا نايب وزرا همواره مي كوشد آنچه مطلوب نظر شماست را در بالاترين سطح كيفي و كمي با به كار گيري از پرسنل مناسب و آموزش ديده خود و با رعايت استاندارد هاي بين المللي سرو و عرضه غذا به عنوان يك مؤسسه پيشرو به شما ارائه نمايد .

همواره بين نايب وزرا و مهمانانش احترام و اعتماد متقابل وجود داشته و دارد،به عقيده من تحقيقا چلو كباب غذاي ملي ماست و شايسته آن است كه به تنهائي درهر رستوراني عرضه گردد و براي تهيه و توليد ساير غذاهاي ايراني و فرنگي با اعتمادي كه به نام نايب وجود داشت در بهار 1380 اقدام به تاسيس و افتتاح تنها شعبه نايب وزرا  با نام بوفه نايب نمودم ، اين بوفه كم نظير داراي 2 سالن مجزا مي باشد كه در سالن A آن براي اولين بار بوفه VIP به صورت بوفه گرم (تلفيقي از غذاهاي ايراني-فرنگي و دريايي)، بوفه سرد(شامل سالادبار – اردوهاي سرد و دسرهاي سرد) همراه با تك نوازي پيانو فعاليت مي نمايد و در سالن B نيز ما پذيراي مهماني هاي شما خواهيم بود.

در پايان به اين نكته اشاره مي كنم كه اين كار هويت من مي باشد و با پوست ،گوشت و استخوان من عجين شده است ، من باور دارم كه ميراث دار فرهنگي از يك خاندان  كهن بوده كه به ارزش سرمايه هاي اعتماد،اعتقاد و اطمينان به خوبي واقفم ،اين كار محتاج انگيزه ،عشق ،علاقه،جديت، تجربه و شناخت است .

اميدوارم همچنان كه نايب وزرا گفته هاي مرا براي شما تداعي مي كند هميشه در مختصات باورهاي خود باقي بماند.

 

سبد خرید