سفارش آنلاین

سفارش آنلاین نایب

  1. سفارش آنلاين نايب از ساعت 11:30 تا ساعت 22:30  آماده ارائه خدمات به شما عزيزان است.
  2. قیمت تمام غذاها با ظرف مخصوص و بسته بندی محاسبه شده است.
  3. در حال حاضر فقط ثبت سفارش آنلاین از نایب الهیه امکان پذیر است و سفارش آنلاین نایب وزرا به زودی راه اندازی می شود.

سبد خرید