منو دسترسی
0%

سبد خرید

سفارش آنلاین

سفارش آنلاین

دلستر لیمو
دلستر لیمو
4,500 تومان
4,500
5,000
افزودن به سبد خرید
0
دلستر ساده
دلستر ساده
4,500 تومان
4,500
5,000
افزودن به سبد خرید
0
دلستر سیب
دلستر سیب
4,500 تومان
4,500
5,000
افزودن به سبد خرید
0
چلوکباب ممتاز با گوجه
چلوکباب ممتاز با گوجه
300 گرم مغز راسته گوسفندی، برنج، بسته بندی
169,000 160,550 تومان
169,000
159,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
شیشلیک
شیشلیک
450-500 گرم دنده راسته گوسفندی
158,000 150,100 تومان
158,000
175,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
چلوکباب فیله نایب با گوجه
چلوکباب فیله نایب با گوجه
300 گرم فیله گوسفندی، برنج، بسته بندی
160,000 152,000 تومان
160,000
165,000
161,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
چلوکباب لقمه زعفرانی با گوجه
چلوکباب لقمه زعفرانی با گوجه
2 سیخ کباب لقمه 200 گرم، برنج، بسته بندی
117,000 111,150 تومان
117,000
118,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
چلوکباب مخصوص با گوجه
چلوکباب مخصوص با گوجه
121,500 115,425 تومان
121,500
129,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
چلوکباب کوبیده
چلوکباب کوبیده
107,500 102,125 تومان
107,500
108,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
چلو کباب برگ ممتاز
چلو کباب برگ ممتاز
158,500 150,575 تومان
158,500
افزودن به سبد خرید
0
%5
جوجه کباب بی استخوان
جوجه کباب بی استخوان
87,500 83,125 تومان
87,500
93,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
برگ ممتاز
برگ ممتاز
147,000 139,650 تومان
147,000
159,000
149,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
کباب فیله
کباب فیله
149,000 141,550 تومان
149,000
155,000
151,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
لقمه تک سیخ
لقمه تک سیخ
53,000 50,350 تومان
53,000
56,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
 کباب برگ مخصوص
کباب برگ مخصوص
111,500 105,925 تومان
111,500
122,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
خورش فسنجان با فیله مرغ شیرین
خورش فسنجان با فیله مرغ شیرین
55,000 52,250 تومان
55,000
62,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
خورش فسنجان بافیله مرغ ملس
خورش فسنجان بافیله مرغ ملس
55,000 52,250 تومان
55,000
62,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
ماهی کبابی باته چین سبزی پلو و دورچین
ماهی کبابی باته چین سبزی پلو و دورچین
73,000 69,350 تومان
73,000
89,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
ساندویچ کباب لقمه
ساندویچ کباب لقمه
کباب لقمه، سس ارده، ریحان تازه و نان چاودار
49,000 تومان
49,000
53,000
افزودن به سبد خرید
0
جوجه ترش
جوجه ترش
72,000 68,400 تومان
72,000
78,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
جوجه کباب با استخوان
جوجه کباب با استخوان
85,000 80,750 تومان
85,000
95,000
98,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
جوجه کباب بی استخوان ( ر ان ) با ته چین مخصوص
جوجه کباب بی استخوان ( ر ان ) با ته چین مخصوص
82,000 77,900 تومان
82,000
93,000
92,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
ساندویچ گوشت
ساندویچ گوشت
فیله گوساله گریل شده، فلفل هالوپینو، سس مخصوص و نان چاودار
61,000 تومان
61,000
65,000
افزودن به سبد خرید
0
آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال طبیعی
17,000 تومان
17,000
22,000
افزودن به سبد خرید
0
آب انار طبیعی
آب انار طبیعی
20,000 تومان
20,000
24,000
افزودن به سبد خرید
0
لیموناد
لیموناد
10,000 تومان
10,000
14,000
افزودن به سبد خرید
0
دوغ کوچک
دوغ کوچک
5,000 تومان
5,000
6,500
افزودن به سبد خرید
0
ساندویچ مرغ
ساندویچ مرغ
فیله مرغ گریل شده، سس مخصوص و نان چاودار
40,000 تومان
40,000
46,000
افزودن به سبد خرید
0
سوپ با ظرف
سوپ با ظرف
15,000 تومان
15,000
13,000
18,000
افزودن به سبد خرید
0
سالاد فصل با ظرف
سالاد فصل با ظرف
8,000 تومان
8,000
افزودن به سبد خرید
0
ماست موسیر با ظرف
ماست موسیر با ظرف
10,000 تومان
10,000
14,000
12,000
افزودن به سبد خرید
0
ماهی کبابی باته چین سبزی پلو و دورچین
ماهی کبابی باته چین سبزی پلو و دورچین
73,000 69,350 تومان
73,000
89,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
جوجه کباب با استخوان با ته چین مخصوص
جوجه کباب با استخوان با ته چین مخصوص
یک جوجه 800 گرمی ارگانیک، ته چین، بسته بندی
85,000 80,750 تومان
85,000
95,000
98,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
جوجه کباب بی استخوان (ران) با ته چین مخصوص
جوجه کباب بی استخوان (ران) با ته چین مخصوص
400 گرم ران مرغ، ته چین، بسته بندی
82,000 77,900 تومان
82,000
92,000
93,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
جوجه کباب بی استخوان (سینه) با ته چین مخصوص
جوجه کباب بی استخوان (سینه) با ته چین مخصوص
400 گرم سینه مرغ، ته چین، بسته بندی
82,000 77,900 تومان
82,000
92,000
93,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
باقالی پلو با ماهیچه
باقالی پلو با ماهیچه
450 گرم ماهیچه گوسفند، باقالی پلو، بسته بندی
149,000 141,550 تومان
149,000
160,000
160,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
باقالی پلو با گردن
باقالی پلو با گردن
130,000 123,500 تومان
130,000
140,000
130,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
چلوماهیچه
چلوماهیچه
450 گرم ماهیچه گوسفندی، برنج، بسته بندی
139,000 132,050 تومان
139,000
150,000
140,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
چلوگردن
چلوگردن
119,000 113,050 تومان
119,000
130,000
120,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
باقالی پلو با مرغ سینه
باقالی پلو با مرغ سینه
سینه مرغ، باقالی پلو، بسته بندی
56,000 53,200 تومان
56,000
57,000
66,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
باقالی پلو با مرغ ران
باقالی پلو با مرغ ران
ران مرغ، باقالی پلو، بسته بندی
56,000 53,200 تومان
56,000
57,000
66,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
زرشک پلو با مرغ ران
زرشک پلو با مرغ ران
ران مرغ، برنج، زرشک همراه با خلال پسته و بادام و بسته بندی
62,000 58,900 تومان
62,000
63,000
72,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
زرشک پلوبامرغ سینه
زرشک پلوبامرغ سینه
سینه مرغ، برنج، زرشک همراه با خلال پسته و بادام و بسته بندی
62,000 58,900 تومان
62,000
63,000
72,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
برنج باقالی پلو
برنج باقالی پلو
26,000 24,700 تومان
26,000
25,000
36,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
برنج ساده
برنج ساده
14,000 13,300 تومان
14,000
17,000
22,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
ته چین مرغ
ته چین مرغ
55,000 52,250 تومان
55,000
49,000
58,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
زرشک پلو
زرشک پلو
20,000 19,000 تومان
20,000
29,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
چلوکباب لقمه
چلوکباب لقمه
119,500 113,525 تومان
119,500
افزودن به سبد خرید
0
%5
بورانی بادمجان
بورانی بادمجان
12,000 تومان
12,000
14,000
افزودن به سبد خرید
0
ماست ساده
ماست ساده
7,000 تومان
7,000
8,000
افزودن به سبد خرید
0
برانی اسفناج
برانی اسفناج
9,500 تومان
9,500
11,500
افزودن به سبد خرید
0
زیتون پرورده با ظرف
زیتون پرورده با ظرف
15,000 تومان
15,000
19,000
19,000
افزودن به سبد خرید
0
خیارشور ویژه با ظرف
خیارشور ویژه با ظرف
6,000 تومان
6,000
9,000
9,000
افزودن به سبد خرید
0
ترشی انبه با ظرف
ترشی انبه با ظرف
7,000 تومان
7,000
11,000
10,000
افزودن به سبد خرید
0
موهیتو
موهیتو
18,000 تومان
18,000
افزودن به سبد خرید
0
باواریا ساده
باواریا ساده
15,000 تومان
15,000
4,500
20,000
افزودن به سبد خرید
0
باواریا سیب
باواریا سیب
15,000 تومان
15,000
15,000
20,000
افزودن به سبد خرید
0
باواریا لیمو
باواریا لیمو
15,000 تومان
15,000
15,000
20,000
افزودن به سبد خرید
0
کوکا زیرو
کوکا زیرو
4,000 تومان
4,000
6,000
6,000
افزودن به سبد خرید
0
نوشابه کوکا
نوشابه کوکا
4,000 تومان
4,000
6,000
6,000
افزودن به سبد خرید
0
فانتا
فانتا
4,000 تومان
4,000
6,000
6,000
افزودن به سبد خرید
0
اسپرایت
اسپرایت
4,000 تومان
4,000
6,000
6,000
افزودن به سبد خرید
0
جوجه کباب بی استخوان ( سینه ) با ته چین مخصوص
جوجه کباب بی استخوان ( سینه ) با ته چین مخصوص
82,000 77,900 تومان
82,000
93,000
92,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
خوراک ماهیچه
خوراک ماهیچه
129,000 122,550 تومان
129,000
140,000
130,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
خوراك گردن
خوراك گردن
109,000 103,550 تومان
109,000
120,000
110,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
خوراک مرغ
خوراک مرغ
36,000 34,200 تومان
36,000
47,000
49,000
افزودن به سبد خرید
0
%5
نوشابه خانواده کوکا
نوشابه خانواده کوکا
7,500 تومان
7,500
10,000
10,000
افزودن به سبد خرید
0
نوشابه خانواده فانتا
نوشابه خانواده فانتا
7,500 تومان
7,500
10,000
10,000
افزودن به سبد خرید
0
نوشابه خانواده اسپرایت
نوشابه خانواده اسپرایت
7,500 تومان
7,500
10,000
10,000
افزودن به سبد خرید
0
نوشابه خانواده زیرو
نوشابه خانواده زیرو
4,750 تومان
4,750
10,000
10,000
افزودن به سبد خرید
0
دوغ خانواده
دوغ خانواده
6,800 تومان
6,800
12,000
افزودن به سبد خرید
0
آب معدنی
آب معدنی
1,800 تومان
1,800
2,000
2,500
افزودن به سبد خرید
0
دوغ کوچک
دوغ کوچک
2,000 تومان
2,000
2,500
افزودن به سبد خرید
0
آب پرتقال
آب پرتقال
17,000 16,150 تومان
افزودن به سبد خرید
%5
موهیتو
موهیتو
18,000 17,100 تومان
افزودن به سبد خرید
%5
افزودن ماژول جدید