منو غذا

منو غذا

دلستر لیمو
دلستر لیمو
12,000 تومان
12,000 تومان
9,800 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دلستر ساده
دلستر ساده
12,000 تومان
12,000 تومان
8,500 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دلستر سیب
دلستر سیب
12,000 تومان
12,000 تومان
7,500 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چلوکباب ممتاز با گوجه
چلوکباب ممتاز با گوجه
320 گرم مغز راسته گوسفندی، برنج، بسته بندی
320,000 294,400 تومان
320,000 تومان
228,000 تومان
228,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
چلوکباب فیله نایب با گوجه
چلوکباب فیله نایب با گوجه
300 گرم فیله گوسفندی، برنج، بسته بندی
320,000 294,400 تومان
320,000 تومان
233,000 تومان
233,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
چلوکباب لقمه زعفرانی با گوجه
چلوکباب لقمه زعفرانی با گوجه
2 سیخ کباب لقمه 200 گرم، برنج، بسته بندی
265,000 243,800 تومان
265,000 تومان
178,000 تومان
178,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
چلوکباب مخصوص با گوجه
چلوکباب مخصوص با گوجه
248,000 228,160 تومان
248,000 تومان
198,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
چلوکباب کوبیده
چلوکباب کوبیده
215,000 197,800 تومان
215,000 تومان
166,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
چلو کباب برگ ممتاز
چلو کباب برگ ممتاز
320,000 294,400 تومان
320,000 تومان
218,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
جوجه کباب بی استخوان
جوجه کباب بی استخوان
190,000 174,800 تومان
190,000 تومان
120,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
برگ ممتاز
برگ ممتاز
320 گرم مغز راسته گوسفندی،
300,000 276,000 تومان
300,000 تومان
208,000 تومان
208,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
کباب فیله
کباب فیله
300 گرم فیله گوسفندی
300,000 276,000 تومان
300,000 تومان
213,000 تومان
213,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
لقمه تک سیخ
لقمه تک سیخ
200 گرم کباب لقمه
122,500 112,700 تومان
122,500 تومان
75,000 تومان
75,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
 کباب برگ مخصوص
کباب برگ مخصوص
228,000 209,760 تومان
228,000 تومان
178,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
جوجه کباب با استخوان
جوجه کباب با استخوان
200,000 184,000 تومان
200,000 تومان
138,000 تومان
138,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
جوجه کباب بی استخوان ( ر ان ) با ته چین مخصوص
جوجه کباب بی استخوان ( ر ان ) با ته چین مخصوص
190,000 174,800 تومان
190,000 تومان
130,000 تومان
130,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
سالاد فصل با ظرف
سالاد فصل با ظرف
15,000 13,800 تومان
15,000 تومان
12,000 تومان
12,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
ماست موسیر با ظرف
ماست موسیر با ظرف
19,000 تومان
19,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
جوجه کباب با استخوان با ته چین مخصوص
جوجه کباب با استخوان با ته چین مخصوص
یک جوجه 800 گرمی ارگانیک، ته چین، بسته بندی
200,000 184,000 تومان
200,000 تومان
138,000 تومان
138,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
جوجه کباب بی استخوان (ران) با ته چین مخصوص
جوجه کباب بی استخوان (ران) با ته چین مخصوص
400 گرم ران مرغ، ته چین، بسته بندی
190,000 174,800 تومان
190,000 تومان
130,000 تومان
130,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
جوجه کباب بی استخوان (سینه) با ته چین مخصوص
جوجه کباب بی استخوان (سینه) با ته چین مخصوص
400 گرم سینه مرغ، ته چین، بسته بندی
190,000 174,800 تومان
190,000 تومان
130,000 تومان
130,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
باقالی پلو با ماهیچه
باقالی پلو با ماهیچه
450 گرم ماهیچه گوسفند، باقالی پلو، بسته بندی
305,000 280,600 تومان
305,000 تومان
228,000 تومان
228,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
باقالی پلو با گردن
باقالی پلو با گردن
281,000 258,520 تومان
281,000 تومان
218,000 تومان
218,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
چلوماهیچه
چلوماهیچه
450 گرم ماهیچه گوسفندی، برنج، بسته بندی
295,000 271,400 تومان
295,000 تومان
218,000 تومان
218,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
چلوگردن
چلوگردن
271,000 249,320 تومان
271,000 تومان
208,000 تومان
208,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
باقالی پلو با مرغ سینه
باقالی پلو با مرغ سینه
سینه مرغ، باقالی پلو، بسته بندی
180,000 165,600 تومان
180,000 تومان
113,000 تومان
113,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
باقالی پلو با مرغ ران
باقالی پلو با مرغ ران
ران مرغ، باقالی پلو، بسته بندی
180,000 165,600 تومان
180,000 تومان
113,000 تومان
113,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
زرشک پلو با مرغ ران
زرشک پلو با مرغ ران
ران مرغ، برنج، زرشک همراه با خلال پسته و بادام و بسته بندی
165,000 151,800 تومان
165,000 تومان
118,000 تومان
118,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
زرشک پلوبامرغ سینه
زرشک پلوبامرغ سینه
سینه مرغ، برنج، زرشک همراه با خلال پسته و بادام و بسته بندی
165,000 151,800 تومان
165,000 تومان
118,000 تومان
118,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
برنج باقالی پلو
برنج باقالی پلو
60,000 55,200 تومان
60,000 تومان
53,000 تومان
57,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
برنج ساده
برنج ساده
50,000 46,000 تومان
50,000 تومان
45,000 تومان
45,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
زرشک پلو
زرشک پلو
55,000 50,600 تومان
55,000 تومان
49,000 تومان
35,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
چلوکباب لقمه
چلوکباب لقمه
265,000 243,800 تومان
265,000 تومان
168,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
ماست ساده
ماست ساده
13,000 تومان
13,000 تومان
12,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سوپ با ظرف
سوپ با ظرف
19,000 تومان
19,000 تومان
19,000 تومان
19,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
زیتون پرورده با ظرف
زیتون پرورده با ظرف
55,000 تومان
55,000 تومان
19,000 تومان
19,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
خیارشور ویژه با ظرف
خیارشور ویژه با ظرف
18,000 تومان
18,000 تومان
15,000 تومان
15,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ترشی انبه با ظرف
ترشی انبه با ظرف
18,000 تومان
18,000 تومان
18,000 تومان
18,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دلستر ساده
دلستر ساده
12,000 تومان
12,000 تومان
4,500 تومان
20,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دلستر سیب
دلستر سیب
12,000 تومان
12,000 تومان
15,000 تومان
85,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دلستر لیمو
دلستر لیمو
12,000 تومان
12,000 تومان
15,000 تومان
20,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کوکا زیرو
کوکا زیرو
10,000 تومان
10,000 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نوشابه کوکا
نوشابه کوکا
10,000 تومان
10,000 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
اسپرایت
اسپرایت
10,000 تومان
10,000 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
جوجه کباب بی استخوان ( سینه ) با ته چین مخصوص
جوجه کباب بی استخوان ( سینه ) با ته چین مخصوص
190,000 174,800 تومان
190,000 تومان
130,000 تومان
130,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
خوراک ماهیچه
خوراک ماهیچه
275,000 253,000 تومان
275,000 تومان
198,000 تومان
198,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
خوراك گردن
خوراك گردن
251,000 230,920 تومان
251,000 تومان
188,000 تومان
188,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
فانتا
فانتا
10,000 تومان
10,000 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
خوراک مرغ
خوراک مرغ
125,000 115,000 تومان
125,000 تومان
70,000 تومان
70,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
%8
نوشابه خانواده کوکا
نوشابه خانواده کوکا
14,800 تومان
14,800 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نوشابه خانواده فانتا
نوشابه خانواده فانتا
14,800 تومان
14,800 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نوشابه خانواده اسپرایت
نوشابه خانواده اسپرایت
14,800 تومان
14,800 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نوشابه خانواده زیرو
نوشابه خانواده زیرو
14,800 تومان
14,800 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دوغ خانواده
دوغ خانواده
27,500 تومان
27,500 تومان
12,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
آب معدنی
آب معدنی
2,730 تومان
2,730 تومان
2,500 تومان
2,500 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دوغ کوچک
دوغ کوچک
7,500 تومان
7,500 تومان
2,500 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
افزودن ماژول جدید
0%

سبد خرید